Friday, June 27, 2008Sempena persidangan penulis Asia Komanwell di DBP. Balai Budaya drama/ melukis sambil baca puisi. ` Apa yang kau cari`

Thursday, June 26, 2008


Pamiran lukisan sudut warna DBP.

Sunday, June 22, 2008


Bunga di kebunku, bunga hutan yang begitu cantik.